NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

[Versiune 1.0, valabilă din data de 25.05.2018]

I. Introducere

Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor interacțiunilor cu website-urile noastre:

precum și altor situații, așa cum sunt descrise în acest document.

II. Operatorul de date

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către SPORTS HUB ONLINE SRL, societate română cu punctul de lucru în Strada Parângului 76, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9850/2017, având Cod Unic de Identificare 37802070 („Societatea” sau „Sports Hub”).

Pentru noi, Sports Hub, securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare și rezonabile în vederea asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal, precum și în vederea prelucrării acestora în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și exclusiv în scopurile specificate mai jos.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 • nume;
 • adresă de e-mail;
 • alte date personale pe care ni le dezvăluiți în momentul transmiterii unui mesaj prin intermediul formularului de contact de pe website;
 • informații obținute prin utilizarea de cookie-uri.

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Atunci când ne contactați, inclusiv prin utilizarea formularelor de contact de pe website-ul Sports Hub, vom colecta datele dumneavoastră de identificare și datele de contact pentru a vă putea răspunde solicitărilor. Vă vom prelucra doar datele cu caracter personal necesare oferirii unui răspuns la solicitările dumneavoastră și bunei administrări a acestora.

Orice prelucrare a datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră implicit, exprimat prin completarea datelor de identificare și/sau de contact în formularele de pe website sau pe care ni le oferiți în mod voluntar atunci când ne contactați în orice alt mod.

De asemenea, vom prelucra date cu caracter personal pentru scopuri statistice și analitice cu privire la traficul de pe website-ul nostru prin utilizarea de cookie-uri. Mai multe informații în acest sens puteți găsi în Politica de cookie-uri.

C. Durata de stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe durata necesară comunicării și ulterior pentru o perioadă de maxim 6 luni, cu excepția cazului în care ați optat să primiți comunicări comerciale din partea Sports Hub. În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

D. Persoane terțe

În prezent, Societatea nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio persoană fizică sau juridică din exteriorul Societății, altfel decât este menționat în prezenta Notă de informare.

În orice caz, veți fi informat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

Puteți aplica pentru o poziție în cadrul Sports Hub prin transmiterea CV-ului dumneavoastră prin e-mail sau prin transmiterea sau depunerea în format fizic la sediul nostru a aplicației dumneavoastră.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Colectăm cel puțin următoarele date cu caracter personal necesare în procesul de recrutare, pentru a putea evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul Societății:

 • date de identificare;
 • date de contact;
 • date înscrise în CV-ul transmis de dumneavoastră (incluzând educație, experiență profesională, aptitudini, abilități, trăsături psihologice, orice informație pe care considerați important să ne-o comunicați);
 • alte informații pe care le oferiți pe parcursul interviurilor (dacă este cazul).

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar, la momentul trimiterii candidaturii dumneavoastră, cât și ulterior, la momentul interviului. Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideți dacă ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, desfășurarea procesului de recrutare, în lipsa anumitor date necesare acestui proces și solicitate de Societate, date prelucrate în vederea evaluării și încheierii unui contract de muncă, nu este posibilă.

Colectarea datelor cu caracter personal este limitată la ceea ce este necesar pentru desfășurarea activităților de recrutare. Aceste activități legate de desfășurarea procesului de recrutare pot consta în:

 • evaluarea pregătirii profesionale, experienței și a compatibilității generale în cadrul Societății și pentru postul dorit;
 • contactarea cu privire la aplicația dumneavoastră;
 • orice alte activități care țin de buna administrare a procesului de recrutare, dacă sunt compatibile cu cele menționate.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul verificării pregătirii profesionale, experienței și a compatibilității generale a dumneavoastră în cadrul Societății se realizează în temeiul prefigurării încheierii unui contract de muncă.

C. Durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate în scopul recrutării nu vor fi stocate decât pentru o perioadă limitată de timp în momentul procesului de recrutare. În eventualitatea în care ați fost declarat respins, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse imediat după finalizarea procesului de recrutare.

În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

D. Persoane terțe

În prezent, Societatea nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio persoană fizică sau juridică din exteriorul Societății, altfel decât este menționat în prezenta Notă de informare.

În orice caz, veți fi informat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite necesare administrării afacerilor, de exemplu, furnizori de soluții IT.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

 • nume;
 • date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • informații colectate prin intermediul cookie-urilor;
 • adresa de livrare;
 • adresa de facturare (pentru situațiile în care este diferită de adresa de livrare).

Mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră prin cookie-uri puteți regăsi în Politica de cookie-uri.

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizați în mod voluntar, direct, în contextul comandării unui produs disponibil în secțiunea aferentă magazinului online de pe website-urile pe care le deținem/administrăm. Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideți dacă ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, desfășurarea activității magazinului online și transmiterea comenzii dumneavoastră, în lipsa anumitor date necesare acestui proces și solicitate de Societate, nu este posibilă. Scopul acestei prelucrări este executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, presupunând: înregistrarea/procesarea comenzilor online, livrarea comenzilor, precum și emiterea facturilor.

Temeiul legal al prelucrării este reprezentat de executarea contractului pe care îl încheiem cu dumneavoastră. În acest sens, vă prelucrăm datele personale având ca scop conforma executare a contractului, prelucrarea comenzii, livrarea produselor și emiterea facturii aferente.

C. Durata de stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe durata necesară executării contractului încheiat cu dumneavoastră și ulterior pentru o perioadă de maxim 6 luni. În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru. D. Persoane terțe

În vederea desfășurării activităților mai sus menționate, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în numele nostru de către servicii de curierat, care acționează în calitate de persoane împuternicite față de Societate. Cu aceste societăți de curierat am încheiat un acord privind prelucrarea datelor care asigură prelucrarea datelor dumneavoastră în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În momentul acesta, firma de curierat către care transferăm datele dumneavoastră pentru livrare este Fan Courier.

În orice caz, veți fi informat cu privire la orice alt transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

A. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

 • nume;
 • date de contact: numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • informații colectate prin intermediul cookie-urilor;
 • opinii cu privire la serviciile Societății.

Mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră prin cookie-uri puteți regăsi în Politica de cookie-uri.

B. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar, direct de la dumneavoastră, în contextul abonării la comunicări comerciale. Veți putea fi contactat/ă de către Societate în scop de marketing, în temeiul consimțământului dumneavoastră sau vă putem trimite comunicări comerciale în cazul în care am intrat în posesia datelor dumneavoastră cu caracter personal odată cu plasarea unei comenzi prin intermediul website-urilor noastre, în baza interesului nostru legitim de a vă prezenta ulterior produse similare celor față de care v-ați manifestat inițial interesul. În orice caz, la fiecare comunicare, veți avea posibilitatea de a vă dezabona.

C. Durata de stocare

Dacă în orice moment decideți că nu mai doriți să beneficiați de comunicări comerciale din partea Societății, noi vom respecta decizia dumneavoastră și nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.

Atunci când prelucrarea se efectuează pe baza consimțământului dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în scop de marketing vor fi stocate pe o perioadă de timp de 2 ani, sau, în cazul în care ulterior oferirii consimțământului dumneavoastră nu veți mai fi de acord cu primirea mesajelor comerciale, până la momentul retragerii consimțământului. La expirarea perioadei de 2 ani, vă putem solicita din nou consimțământul pentru a vă putea transmite în continuare astfel de mesaje, dacă nu v-ați retras între timp consimțământul.

În orice caz, vom continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cazurile în care aceasta este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru. D. Persoane terțe

În prezent, pentru acest scop, Societatea nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio persoană fizică sau juridică din exteriorul Societății, altfel decât este menționat în prezenta Notă de informare.

În orice caz, veți fi informat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național, în temeiul obligațiilor noastre de conformare cu dispozițiile legale respective.

VII. Securitatea datelor cu caracter personal

Deoarece securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante, Societatea va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

i. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează.

ii. Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, spre exemplu, în cazul în care prelucrarea nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimțit.

Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul cu privire la acele activități de prelucrare întemeiate pe consimțământul dumneavoastră, retragere ce poate fi exprimată oricând și care conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cu privire la acele date cu caracter personal colectate în temeiul unei obligații legale sau în temeiul unui interes legitim al Societății, retragerea consimțământului nu produce niciun efect.

iii. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. În situațiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

iv. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita transmiterea, fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care Societatea le prelucrează cu privire la dumneavoastră, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract pe care l-ați încheiat cu Societatea.

v. Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate de Societate, pe baza intereselor sale legitime, în cazul în care drepturile dumneavoastră prevalează asupra intereselor Societății.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să adresați vreo solicitare responsabilului Societății cu protecția datelor, precum și să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa noastră, Strada Parângului 76, Sector 1, București, la numărul de telefon +40 773 864 560 sau la adresa de e-mail contact@sports-hub.ro.

Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit/ă de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul și la soluția plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp.

De asemenea, puteți să vă adresați și în mod direct în fața instanțelor de judecată competente.

Modificări ale Notei de informare

Dacă ne decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publică o nouă versiune pe website, versiune care o va înlocui pe aceasta.

Vă mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.